Melatoniini luontaistuotteena

Mihin melatoniinia tarvitaan?

Melatoniini auttaa vuorokausirytmin ylläpitämisessä ja säätelyssä. Nukahtamis- ja unilääkkeet, stressi, beetasalpaajien käyttö sekä alkoholin runsas käyttö saattavat häiritä melatoniinin luontaista eritystä. Melatoniinin oletetaan säätelevän osaltaan ihmisen unirytmiä, ja sillä on todettu olevan unettavaa vaikutusta. Melatoniinilla on antioksidanttisia ominaisuuksia. Mielialaan sillä on rauhoittava vaikutus.

Millaisissa tilanteissa voidaan käyttää melatoniinivalmisteita?

Melatoniinivalmisteista saattaa olla apua henkilöille, jotka kärsivät tilapäisestä unettomuudesta tai nukahtamisvaikeuksista. Melatoniinivalmisteita kannattaa kokeilla myös, jos kärsii aikaeromuutoksien aiheuttamista vaikeuksista.

Mistä melatoniinivalmisteita voi ostaa?

Lyhytvaikutteisia melatoniinivalmisteita varten ei tarvita reseptiä, ellei tabletin pitoisuus ylitä yhtä milligrammaa. Sen sijaan pitkävaikutteisia melatoniinivalmisteita saa apteekista ainoastaan reseptillä.

Millaisissa tilanteissa melatoniinivalmisteita ei tule käyttää, ja millaisia haittavaikutuksia niiden käytöstä voi olla?

Jos käytät lääkkeitä, jotka unettavat, ei melatoniinivalmisteiden käyttämistä suositella, koska melatoniini saattaa voimistaa tällaisten lääkkeiden tehoa. Tästä saattaa seurata esimerkiksi se, että olo tuntuu helposti tokkuraiselta. Jos tupakoit, saattaa melatoniinin teho heiketä tämän vuoksi. Estrogeeni sekä kinolonivalmisteet toimivat päinvastoin nostaen melatoniinipitoisuuksia. Lääkärin mielipidettä kannattaa kysyä aina aikoessasi aloittaa melatoniinivalmisteiden käytön sellaisissa tilanteissa, joissa sinulla on käytössäsi jo reseptilääkkeitä.

Jos kärsit unettomuudesta, kannattaa lääkkeettömiä apukeinoja kokeilla ensimmäisinä. Unirytmin parantaminen on usein ensimmäinen suositeltava askel henkilölle, joka kärsii unettomuudesta. Tämän lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota oman elämänhallintahqdefault (3)an sekä niihin asioihin, jotka aiheuttavat erityistä stressiä. Toisinaan on hyvä pysähtyä pohtimaan, onko elämässä joitakin sellaisia tekijöitä, jotka aiheuttavat ylimääräistä ja tarpeetonta stressiä, ja voisiko näille asioille tehdä jotakin? Ovatko nämä stressitekijät samalla suuri syy siihen, että kärsit unettomuudesta? Säännöllinen liikkuminen on terveellisen elämän ja hyvinvoinnin perusta ja saattaa olla myös avain unettomuuden hoitoon. Säännöllisen liikunnan lisäksi tulee huomioida myös muut terveelliset elämäntavat. Jos edellä mainitut asiat ovat jo kunnossa ja kärsit tästä huolimatta unettomuudesta, voit kokeilla melatoniinia jonkin aikaa. Kuukausien mittainen pitkäaikainen käyttö ei ole suositeltavaa, koska melatoniinin tehon on todettu vähentyvän, jos sitä käytetään pitkäaikaisesti. Käytön tulisikin rajoittua ainoastaan joidenkin viikkojen mittaiseen ajanjaksoon.

Suuret annokset saattavat alentaa hedelmällisyyttä eikä melatoniinia suositella ollenkaan jos olet raskaana tai jos suunnittelet raskautta. Tämä johtuu siitä, että melatoniini saattaa vaikuttaa hormonitoimintaan sekä aiheuttaa muutoksia käyttäytymisessä. Melatoniinia ei suositella myöskään imetysaikana.

Lisätietoa melatoniinista ja sen hyödyistä

Jos haluat lisätietoa siitä mitä Melatoniini on ja millaisissa tilanteissa sitä voidaan käyttää lääkekäytössä, kannattaa vierailla edellä linkitetyllä sivustolla, jonne on koottu runsaasti tietoa melatoniinista, kuten sen vaikutuksista, lääkekäytöstä, erityksen säätelystä, yhteisvaikutuksesta muiden kemiallisten aineiden kanssa ja annostuksesta. Jos kärsit esimerkiksi unettomuudesta, kannattaa selvittää, olisiko melatoniinista kohdallasi apua tähän vaivaan.